Heledd Bianchi
Actor & Arts Creative


Actor, Cantor, Awdur


Yn dilyn fy ngradd yn Astudiaethau Theatr yn y Drindod, Dewi Sant, Caerfyrddin yn 2000, es i 'mlaen i chwarae y brif rhan yn Merched y Gerddi a Garden Girls, cynhyrchiadau TMA yn y Gymraeg a'r Saesneg gan gwmni theatr Arad Goch. Yn fuan ar ôl ni, hedfannais allan i Ibiza i weithio am dymor fel Diddanwraig Plant a Dawnswraig Llwyfan. Pan ddychwelais i, fe sefydlodd y'n Mam, Diana Bianchi a finne Theatr Bwcibo. Dros y tair mlynedd ar ddeg nesaf y cynhyrchais, cyd-'sgrifennais a pherfformais mewn gormeslyn o gynhyrchiadau llwyfan yn y Gymraeg a'r Saesneg; y rhan fwyaf ohonynt yn sioeau Un Fenyw. Mae gen i basiwn am 'sgrifennu a pherfformio. Dwy wedi mwynhau gweithio ar amryw o brosiectau dros y blynyddoed, boed ar gyfer y llwyfan neu'r sgrîn.

Yn bresennol, dwy'n 'sgrifennu Un Noson Gyda Marilyn - addasiad Cymraeg i'r ddrama One Night With Marilyn gan PT Rose. Edrychaf 'mlaen at chwarae rhan Marilyn Monroe yn y cynhyrchiad llwyfan Gymraeg hwyrach yn y flwyddyn.
Actor, Singer, Writer


Following my graduation in Theatre Studies at Trinity St David's, Carmarthen in 2000, I went on to play the lead in Garden Girls, Merched Y Gerddi, Welsh and English TIE Productions by Arad Goch theatre company. Shortly after, I flew to Ibiza to work a season as a Children's Entertainer and as a Featured Stage Dancer. Upon my return both my mother, Diana Bianchi and I established Theatr Bwcibo. Over the next thirteen years I produced, co-wrote and performed in a plethora of Welsh and English Language stage productions; most of which were One Woman shows. I have a passion for both writing and performing. I've enjoyed working on a variety of projects over the years, be it for stage or screen.

At present, I'm writing the Welsh adaptation to the play One Night With Marilyn by PT Rose. I look forward to playing the role of Marilyn Monroe in the Welsh language stage production later in the year.